• slider-dua-sach-ha-noi
  • slider2

Đũa sạch Hà Nội

Đĩa xoài cạn 18 CK TA183

TA183-dia-xoai-can-18-CK

Chất liệu men gốm sứ Các dòng sản phẩm của gốm sứ Duasachhanoi không những có chất liệu men gốm sứ trắng, hoa rất đa dạng mang tính thẩm mỹ và có được độ bền chất lượng cao, mà trọng lượng của sản … [Read more...]

Đĩa xoài ảo 12 CK TAB123

TAB123-dia-xoai-ao-12-CK

Chất liệu men gốm sứ Các dòng sản phẩm của gốm sứ Duasachhanoi không những có chất liệu men gốm sứ trắng, hoa rất đa dạng mang tính thẩm mỹ và có được độ bền chất lượng cao, mà trọng lượng của sản … [Read more...]

Đĩa chấm nước mới CK TA15202

TA15202-dia-cham-nuoc-tuong-moi-CK

Chất liệu men gốm sứ Các dòng sản phẩm của gốm sứ Duasachhanoi không những có chất liệu men gốm sứ trắng, hoa rất đa dạng mang tính thẩm mỹ và có được độ bền chất lượng cao, mà trọng lượng của sản … [Read more...]